I-ІII.2012

ОТЧЕТ

на доц. д-р Веселка Тончева

за периода януари-март 2012 г.

 1. Работа в библиотека:
 • Издирване на библиография, свързана с Голо Бърдо, Албания;
 • Четене и конспектиране на над 50 заглавия;
 • Работа с етномузиколожка литература, свързана с музикалните белези на традиционната народна песен;
 • Работа със сборници с нотирани песенни образци с цел издирване на варианти на песни, изпълнявани и в Голо Бърдо, Албания – при използване на компаративен метод за очертаване на общите музикалнодиалектни характеристики на песента от Югозападна България и дн. Република Македония и областта Голо Бърдо, разглеждана като най-западната територия на този музикалнофолклорен диалект (Кауфман, Н., Т. Тодоров 1968: Народни песни от Югозападна България – Пирински край , Т.1, С.; Кауфман, Н., И. Манолов 1994: Народни песни от Югозападна България – Пирински край., Т. 2, С.; Църнушанов, К. 1956: Македонски народни песни, С.)
 1. Публикации по темата за Голо Бърдо, Албания:
 • Излезли:

Ритуалът „синет” (сюнет) от с. Големо Острени, Голо Бърдо, Република Албания – традиционна обредност и музика. – В: Етнос и сакрална география, Годишник на Асоциация „Онгъл”, Том 10, год. VІІ, С., 2011, с. 260-274, ISSN 1311-493Х;

Идентичност и фолклор: българите от Голо Бърдо, Албания. – В: Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канференцыi, 21—22 красавiка. 2011 г., Мінск, Частка 2, Мінск, Выдавецкi цэнтр БДУ, 2011, с. 35-36, ISBN 978-985-476-946-2; Достъпно на:

http://www.philology.bsu.by/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=85&lang=en#;

Фолклорното знание за българския произход на Кемал Ататюрк от Голо Бърдо, Албания. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 22-24 април 2010, С., 2011, „Лектура”, 675-681, ISBN 978-954-92732-1-2;

 • Под печат:

Традиционна сватба на българите от Голо Бърдо, Албания (по материали от с. Големо Острени). – В: Юбилеен брой на Littera er Lingua „Култура – език – мит” по случай 20 години от основаването на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”.

 1. Консултантска дейност – подбор на 15 популярни народни песни от България и Македония и консултация при изработване на диск с изпълненията им от певците Райко Кирилов и Йорданка Варджийска, които ще бъдат дарени на българите от Голо Бърдо, Албания (акцията ще се осъществи на 6 май 2012 – Гергьовден).
 2. Изработване на актуализиран индивидуален план за работата по проекта в рамките на двете години.
 3. Планиране на теренна работа в Голо Бърдо през юли 2012 г. – осигуряване на логистика, организационни въпроси, разговори с Председателя на Дружеството на българите в Албания „Просперитет Голо Бърдо” г-н Хаджи Пируши относно съдействие за контакти в някои от селищата на Голо Бърдо.
 4. Планиране на снимки в Голо Бърдо за документален филм през август 2012 – среща с екипа (март 2012) – режисьор Екатерина Минкова, оператор и продуцент Камен Колев (ЕТ „Камен Колев – КАЙА”), уточняване на техническите параметри, датите на пътуването, селищата, концепцията на снимките и предварителен работен снимачен план.

ОТЧЕТ

на гл.ас. д-р Григор Хар. Григоров

за периода януари-март 2012 г.

 1. Публикации (излезли от печат):
 • Григор Хар. Григоров. „Шуми Марица” – от официализирането до маргинализирането й. – В: Рая Кунчева, съст. Маргиналното в/на литературата. София, Издателски център „Боян Пенев”, 2012, 563-582. ISBN: 978-954-8712-76-7.
 • Григор Хар. Григоров. Чешкият национален химн (“Kde domov můj”) в България. – Homo Bohemicus. София, 2012. ISSN 1312 9252.
 1. Библиографска работа:
 • Четене на общотеоретична, музикалноисторичеста и мемоарна литература – вероятно към 30 книги.
 • Издирване на библиографските справки от познатата до този момент литература – насъбрани поне 100 библиографски единици.
 • Издирване на дигитални ресурси:
 1.                                                                i.       Виртуална библиотека Cobiss.bg http://www.bg.cobiss.net
 2.                                                               ii.      Дигитална библиотека на НБКМ „Кирил и Методий” http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0112&g
 3.                                                             iii.      Дигитална библиотека Ceeol http://www.ceeol.com
 4.                                                             iv.      Анотиран библиографски указател на статиите в списание „Български фолклор” (1975-2006) http://folklor.bas.bg/bf/bg_folk_1.htm
 5.                                                              v.      Google-books http://books.google.com/books
 6.                                                             vi.      Варненска дигитална библиотека http://www.libvar.bg/projects/digitalcollection/
 7.                                                           vii.      Фундаментальная электронная библиотека http://feb-web.ru/
 8.                                                          viii.      Национална академична библиотечно-информационна система http://primo3.nalis.bg:1701/primo_library/libweb/action/search.do?reset=true&vid=NALIS_VIEW&set_language=bg
 9.                                                             ix.      Большая электронная библиотека http://www.libok.net/
 10.                                                              x.      Дигитална библиотека на СУ „Св. Климент Охридски” http://lib.sudigital.org/search и други.

Резултат: 16 страници библиография (times new roman, 11, single) или на около 200 библиографски посочки.

 1. Сондажни опити за превръщането на сканираните в колекциите на НБКМ вестници в четивни pdf файлове (чрез Abbyfine Reader), така че в тях да могат да бъдат търсени като ключови думи имената на химните (към момента, за съжаление, безуспешни – персоналният ми лаптоп не издържа на натоварването и се изключва).
 2. Теренно наблюдение (с частично фото- и аудиодокументиране) на отбелязването на националния празник 3 март в град София.
 3. Даване на заявка за участие в EIGHTH ANNUAL CONFERENCE OF THE SIEF WORKING GROUP ON THE RITUAL YEAR (26-29 юни 2012 г., Пловдив).
 4. Изработване на актуализиран работен план за работа по проекта.

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s