Monthly Archives: юни 2012

Изпъденият марш

Иван Вазов. Изпъденият марш. Възпоминание от Русия. – В: Събрани съчинения в двадесет тома. Том 8. София, Български писател, 1956, 146-154. Току-що влезнахме във външния коридор на театъра, г. Кривцов ни посрещна и каза бързо: – Господа, едно неприятно нещо! … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Gronde Maritza

Иван. Вазов. Gronde Maritza teinte de sang. – В: Събрани съчинения в двадесет тома. Том 6. София, Български писател, 1956, 226-233. Бел. 1. Сюжетът на тоя разказ е извлечен от книrата на г. д-р И. Н. Любенов: Моето възпоминание от … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Народният марш

Иван Вазов. Народният марш. // Песни за Македония, 1913-1916. София, Т.Ф. Чипев, 1916.     Шуми Марица! Какъв е тоя звук – свещен, кат никой друг? Блестящ, като зорница? Из трепетний въздух, Когато заехтява, той хубав е, кат слава, от … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Свете песме, що ги има во Стеблево

Свете песме, що ги има во Стеблево, ги чув тамо я, на фестиваль… Садете Пируши: Копривщица бев на фестиваль, ни поканиа Агенциява… Веселка Тончева: Агенцията за българите в чужбина. С. П. Да. Ни покание, аз кя идев, и немав с … Има още

Posted in Теренни материали | Вашият коментар

Сите песни – и български, и македонски…

Сите песни – и български, и македонските немат голема разлика, за да ги пееш… Божин Фильоки: Ние си имавме песни на свавба що пеевме, али македонски, български, аз повече български, ги казваше радиото Варна, не знам кой… и я ги … Има още

Posted in Теренни материали | Вашият коментар

Песми стари…

Песми стари, що не имам чуено ни на радио в Бугария, ни на радио в Македония… Веселка Тончева: Кажи какво се пее в песента? Айдин Курти: Слушай, ке ти кажам историята и како лафови песмата, излезена е песма. (…) За … Има още

Posted in Теренни материали | Вашият коментар

На висок камен седеше

На висок камен седеше, на Господа Бога се молеше: – Дай, Боже, да заворнеше, изгоре мома за вода и я изгорев за нея. Мирветка Бакица Агуши, с. Стеблево, 29 август 2010, зап. В. Тончева

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар