Monthly Archives: януари 2013

Димо Минев. Йордан Йовков

Димо Минев. Йордан Йовков. Спомени и документи. Варна, издателство Варна, 1969, спомен на Борис Христов, 51-52.   Редно е да спомена, че за изграждане духовната култура на Й. Йовков най-много допринесе знаменитият наш учител по литература и естетика д-р Цветан … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар

Тома Попвърбанов. Още веднаж

  Тома Попвърбанов. Още веднаж за автора на „Мила родино”. – сп. София, 1980, N 8, с. 31   В книжка на списание „София” прочетох интересната статия на Г. Тахов за Цветан Радославов, в която той хвърля обилна светлина върху … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар

Асен Василиев. Срещите ми

  Проф. Асен Василиев. Срещите ми с автора на „Мила Родино”. – Вестник „Литературен фронт”. Орган на Съюза на българските писатели, г. ХХХVII, бр. 29, 16 юли 1981, с. 6   В търсенето на творби от бележития български художник Николай … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар

Гаврил Кацаров. Д-р Цветан Радославов

Гавр. И. Кацаров. + Д-р Цветан Радославов. – Зора, бр. 3698, г. XIII, 29 октомври 1931 год., с. 6 Миналата нощ се е поминал на 68-годишна възраст Цветан Радославов, дългогодишен учител в III софийска гимназия. Покойният беше ученик на прочутия … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар

Гаврил Кацаров. Цветан Радославов

проф. Гаврил Кацаров. Цветан Радославов. +26 октомврий 1931 год. – Училищен преглед, кн. VIII, 1931, 1211-1212 Като гръм от ясно небе се разнесе печалната вест за ненадейната кончина на Цв. Радославов, когото само преди няколко дни виждахме весел и пъргав … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар

Лариса Чакалова. Авторът на „Мила родино“

Лариса Чакалова. Авторът на „Мила родино”. – Сп. Наша родина. София, г. XIX, бр. 3 (219), март 1972, с. 20-21 1885 г. Избухва Сръбско-българската война. Призованите под знамената български студенти се завръщат по Дунава в родината си. Австрийският кораб преминава … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар

Иван Хаджов. +Цветан Радославов

Иван Хаджов. +Д-р Цветан Радославов. – Учителски вестник. София, г. ХXVII, бр. 8, София, 7 ноемврий 1931, с. 2-3 На 27 окт. рано сутринта почина в София д-р Цветан Радославов, дълги години учител в гимназиите на столицата, най-много в III … Има още

Posted in Мила Родино | Вашият коментар