Category Archives: Всемогъщи прави боже

Liber Memorialis Георги Василиевич Агура

Д-р Димитър Папазов, запасен подполковник. LiberMemorialisГенерал-майор Георги Василиевич Агура. [По случай] неговата 25 годишна дейност като главен военен прокурор (18 септември 1885-18 септември 1910 г.). София, Печатница П.М. Бъзайтов, 1910.   На многоуважаемия ми учител по законоведението и бивш началник … Има още

Posted in Всемогъщи прави боже | Вашият коментар

По повод на статията…

         Подпоручик У.Г. По повод на статията „Една необходимост”. // Военни известия, г. 3, бр. 143, 29 април 1895, с. 6 Като съзнаваме важността на възбудения въпрос от г. подполковник Агура в колоните на в. „Военни Известия” бро 135, относително … Има още

Posted in Всемогъщи прави боже, Княза избрания | Вашият коментар

Една необходимост

         Подполковник Г.В. Агура. Една необходимост. // в-к „Военни Известия”, бр. 135, 3-11 април 1895 г., с. 3-4. Има явления в живота на държавите, които, изразявайки въжделените чувства на националната самостоятелност, се налагат от силата на известни обстоятелства. Към природата … Има още

Posted in Всемогъщи прави боже | Вашият коментар

Едно обяснение

         Подполковник Г.В. Агура. Едно обяснение. // в-к „Военни известия”, г. 4, бр. 6, 20 май 1895, с. 5-6 По повод напечатаните от мен, в брой 135 на в. „Военни известия”, опити за „Български Химн”, един от нашите столични вестници, … Има още

Posted in Всемогъщи прави боже | Вашият коментар

Няколко думи по…

         Я-нъ. Няколко думи по народния ни химн. // сп. „Илюстрация Светлина”. г. Х, кн. VII-VIII, юлий и август 1900, [статията е препечатка на: „Едно впечатление”, с.17-18. // в-к „Воин”. Политико-военен седмичен вестник. Сливен, г. I, бр. 12, 24 март … Има още

Posted in Всемогъщи прави боже | Вашият коментар

Учим се…

         [Рубрика] Хроника. // в-к „Телеграф”. Политико-военен вестник. София, бр. 125, 8 юни 1901, с. 2. – Учим се, че Негово Царско Височество Князът щял да замине днес-утре за Варна. – Снощи в двореца, по желанието на Негово Царско Височество … Има още

Posted in Всемогъщи прави боже | Вашият коментар