Category Archives: Извънобредни песни

На висок камен седеше

На висок камен седеше, на Господа Бога се молеше: – Дай, Боже, да заворнеше, изгоре мома за вода и я изгорев за нея. Мирветка Бакица Агуши, с. Стеблево, 29 август 2010, зап. В. Тончева Advertisements

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар

Дай ми, Боже, крилиня орелови

Дай ми, Боже, крилиня орелови, да прелета до Стамбол чаршия, да го избира юнакон кърши мене, що не пиет чадлива тутуна, що не пиет лютана ракия, що не пиет вино и ракия. От тутунон – кукяна почадена, от ракияна – … Има още

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар

Станав си рано пред зори

Станав си рано пред зори, за да си ода в рамна гора, силни топани бувает, идет да ме земает /2 в Горица кя ме носет. Я не си ода в Горица, туку кя седа вдовица, в Горица има чилизма, в … Има още

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар

Еношка се сретивме

Еношка се сретивме, ор Шадие бре, еношка се сретивме, еношка се сретивме, първа севда бре, долу на гегоска таму се узборовме, ор Шадие бре, таму се узборовме, таму се юзборовме, ор Шадие бре, за да се земоме, аман, първа севдо … Има още

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар

Що ти Али, що ти синко бре

– Що ти Али, що ти синко бре, бузи подгорени, Али бе синко бре, бузи подгорени? Дали за вода ти, Али синко, дали за гройзе, Али бе синко бре, дали за гройзе? – Ни за вода, ни, мила майко, ни … Има още

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар

Стани, стани, девойче бре

Стани, стани, девойче бре, що си се успало, цвекинята, що си браяла, ти повейнале. Аку да вейнейет, нека поцърнеят, други кя я збера. /2 Кя я се права калугярка на манастирот… Айдин Курти, с. Големо Острени, 11.08.2009, зап. В. Тончева

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар

Девойче бело цървено

Девойче бело цървено, що ти е бело гърлото, ай що ти е бело гърлото, леле, како на фильджан пишано. Ай како на фильджан пишано, леле, фильджанот полн со ракия, фильджанот е полн со ракия, леле, тури, девойче, да пия, ай … Има още

Posted in Извънобредни песни | Вашият коментар