Category Archives: Шуми Марица

Иван Вазов. Ильо войвода

[Иван Вазов]. Книжовен дял. Илю войвода, драма в пет действия от Никола Живков, собствено издание, София, 1880 г. и пр. [Вазов 1955.19: 9-12] [Народний глас, бр. 140, 25 ноември 1880, 3] Теснотията на листът ни не ни позволява да се … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Ланчелото. Шуми Марица

Ланчелото. Шуми Марица окървавена. // Воля. София, г. II, бр. 213, вторник, 18 септември 1912 година, с. 1 В тия дни на тревога и неизвестност, кафенето на бай Никола Бошлафа беше препълнено в събота и вторник сутринта, тъй като тогава … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Иван Кр. Стойчев. Произход на българските държавни символи

Иван Кр. Стойчев. Произход на българските държавни символи (герб, знаме, химн). – Военноисторически сборник. София, XIX, 61, ноември, 5-24.   НАШИЯТ ДЪРЖАВЕН ХИМН Произход и същност на химните Химнът е тържествена песен, съставена от текст и му­зика, която в миналото … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Д. Уста-Генчов. Как да се поправи

Д. Уста-Генчов. Как да се поправи една грешка, сторена в началото на освобождението ни. // Илюстрация, театър, музика, бр. 10, 8 март 1919, с. 2-5.   Тъкмихме да подигнем тоя въпрос след Балкан­ската война; но, както е известно, по него … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

С.Ж. Дацов. Тимок, Зайчар, Шуми Марица

С.Ж. Дацов. Тимок, Зайчар, Шуми Марица (Една страница из моите мили и скъпи спомени). // Отпечаткъ от „Светлина”, бр. 5, год. ХХХI. София, печ. Произв. Кооперация „Съгласие”, 1923.   . . . . . – На 1876 г. малкото – … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Д. Уста-Генчов. Вазов и българския народен химн

Д. Уста-Генчов. Вазов и българския народен химн. // Съст. Чилингиров, Ст. Помен за Иван Вазов. София, 1922, 515-519. Преди близо 30 години в месечното литературно спи­сание „Денница”, редактирано от Ив. Вазов, се появи статия под наслов „Историята на Шуми Марица”, … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар

Иван Д. Шишманов. Историята на „Шуми Марица”

Иван Д. Шишманов. Историята на „Шуми Марица”. // Денница, г. II, кн. 7-8, юли-август 1891 г., с. 353-361.   „Шуми Марица” не е в правата смисъл на думата „национален химн”, като например „God save the Queen”, „Heil Dir in Siegeskranz”, … Има още

Posted in Шуми Марица | Вашият коментар